Project

Plannen voor omgeving station Laan van NOI

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Een saai, onaantrekkelijk gebied met vooral kantoren en veel onbenutte ruimte

Straks

Een aantrekkelijk gebied met nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen

Wat

De gemeente maakt een plan waarin de toekomst van het gebied rond station Laan van NOI wordt beschreven. Dat heet een ontwikkelvisie. Ook maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat hoe de omgeving er uit moet zien.

Waar

Het gebied rond station Laan van NOI.

Waarom

Rond station Den Haag Laan van NOI gaat de komende jaren veel gebeuren. Er komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Daarom werkt de gemeente aan een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan voor het hele stationsgebied.

Wie

Gemeente Den Haag.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2019

  De gemeente maakte in 2019 een gebiedsagenda waarin de plannen voor omgeving station Laan van NOI worden beschreven. Lees meer via: Gebiedsagenda’s drie prioritaire gebieden CID Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl) (RIS301329)

 2. Stap voltooidOnderzoeken Mei en oktober 2022

  De gemeente organiseerde op 18 mei 2022 de startbijeenkomst ‘Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI en Spoorzone Van Alphenstraat. Kijk voor meer informatie op www.spoorzone-vanalphenstraat.nl.

  Op 14 en 15 oktober 2022 organiseerde de gemeente bijeenkomsten over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan

 3. Stap voltooidOntwerpen 2022

  De gemeente werkt de plannen voor omgeving station Laan van NOI uit in de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

 4. Huidige stapOnderzoeken Mei 2023

  De gemeente organiseert bijeenkomsten over thema’s uit de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

  Let op: de planning kan veranderen. Momenteel verwerkt de gemeente de eerder opgehaalde wensen, ideeën en meningen. Door een tekort aan personeel bij de gemeente loopt het maken van de visie vertraging op. Zodra er meer bekend is over het vervolg, wordt de planning op deze pagina bijgewerkt.

 5. Aankomende stapInspraak 3e en 4e kwartaal 2023
  • 3e kwartaal 2023: het college van burgemeester en wethouders stuurt de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan naar de gemeenteraad.
  • 4e kwartaal 2023: u kunt het beeldkwaliteitsplan inzien en daarop reageren.
 6. Aankomende stapAfgerond 4e kwartaal 2023

  De gemeenteraad neemt een besluit over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

Stationsgebied Laan van NOI
Stationsgebied Laan van NOI

Ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan

De gemeente maakt een plan waarin zij de toekomst van het gebied beschrijft. Zo’n plan heet een ontwikkelvisie. De gemeente maakt ook een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Dit plan beschrijft het toekomstige karakter van het gebied. In dit plan staat hoe gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld welke materialen en kleuren gebruikt moeten worden. In de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan staan de voorwaarden waaraan projecten in dit gebied moeten voldoen.

In de ontwikkelvisie komen ook de regels voor het ontwikkelen van de Spoorzone Van Alphenstraat. Dit is de strook grond langs de Van Alphenstraat aan de Voorburgse kant van het station.

Niet alle deelgebieden en de planning van de uitvoering zijn even ver uitgewerkt. Het doel van de visie is om een compleet beeld te geven van wat de gemeente in het gebied wil doen.

Uitlegvideo over de plannen in omgeving station Laan van NOI

Projectmanager Kai Liang en stedenbouwkundige Catelijne Elissen vertellen in een video wat de plannen zijn. Zij leggen ook uit wat een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan is. En waarom de gemeente deze plannen graag met u samen wil maken.

Meedenken

De gemeente wil graag dat mensen die wonen en werken in het gebied meedenken over de plannen. Daarvoor organiseerde de gemeente in 2022 verschillende bijeenkomsten. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met andere projecten in het gebied, zoals de Spoorzone Van Alphenstraat.

Startbijeenkomst 18 mei 2022

Op 18 mei 2022 organiseerde de gemeente samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en NS Stations een startbijeenkomst over de Ontwikkelvisie en de Spoorzone-Van Alphenstraat. Op de bijeenkomst is de aanpak voor het maken van de plannen uitgelegd. Bewoners konden laten weten wat ze belangrijk vinden en welke punten er zijn om op te letten.

Kijk voor meer informatie op www.spoorzone-vanalphenstraat.nl en bij het verslag van de startbijeenkomst 18 mei 2022.

CID-dagen 2022

Op de CID-dagen in oktober 2022 waren er bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, natuurverenigingen en bedrijven zoals de HTM. Tijdens de dagen ging het over 3 onderwerpen:

 • verdichten en verbinden
 • vergroenen en verduurzamen
 • verblijven en leefbaarheid

De deelnemers vroegen de gemeente te letten op:

 • aantrekkelijkheid: het gebied moet aantrekkelijk zijn om naartoe te gaan. Nu is er te weinig groen. Mensen voelen zich er soms onveilig. Zorg voor gebouwen met verschillende bouwstijlen (architectuur). Voor lage en middenhoge gebouwen met groen daartussenin
 • identiteit: het gebied voelt als een dorp. Dat moet zo blijven. Het is goed als er meer te doen is door bijvoorbeeld meer winkels en bedrijven. Maar het moet niet zo druk worden als in de stad
 • verkeer: er moeten meer aantrekkelijke en veilige fietsroutes komen. En er moet meer aandacht zijn voor veilige autoroutes. Op veel plaatsen is het andere verkeer niet goed te zien

Wilt u het hele verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Central Innovation District

Het stationsgebied Laan van NOI is onderdeel van het Central Innovation District van Den Haag. Den Haag krijgt steeds meer inwoners. Die gaan zoveel mogelijk wonen in dit gebied rondom de 3 stations. Hierdoor is het niet nodig elk open stukje in de rest van de stad vol te bouwen.

Behalve voor wonen wil de gemeente in dit gebied ook ruimte maken voor werken, studeren, ontspannen en winkelen. Het stationsgebied moet een prettige plek worden voor vernieuwende bedrijven en voor mensen. Met goede voorzieningen en een prettige omgeving buiten.

Kijk voor meer informatie op de pagina Central Innovation District (CID): economisch hart van Den Haag.

Meer informatie

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Wilt u meer weten over het project? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.