Project

Ontwikkeling OV-knooppunt station Laan van NOI

Gestart door Gemeente Den Haag en het Rijk

Nu

Oud station met weinig voorzieningen en geen prettige openbare ruimte

Straks

Een nieuw station als volwaardig ov-knooppunt met een aantrekkelijk stationsplein

Wat

De gemeente spreekt met het Rijk en ProRail over vernieuwing van het station en omgeving. Hiervoor onderzoeken ze de mogelijkheden om het station en bijvoorbeeld fietsenstallingen aan te passen. Dit is onderdeel van een groter onderzoek (MIRT-Verkenning). Hierbij worden het spoornetwerk en de OV-knooppunten langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht (Oude Lijn) ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie ook op de website Oude Lijn en OV-knopen – Move-RDH 

Waar

Station Laan van NOI en buitenruimte.

Waarom

De vernieuwing van het station moet ervoor zorgen dat het station een volwaardig OV-knooppunt kan worden. Waardoor het ook in de toekomst het groeiende aantal reizigers kan opvangen. En het een prettige plek is om te zijn. Als er meer reizigers komen, moeten daarnaast de voorzieningen bij het station ook beter worden. Omdat ook de omgeving van het station door ontwikkelingen verandert, is het nodig om beter hierop aan te sluiten.

Wie

In het onderzoek werkt de gemeente samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, ProRail, NS en de andere betrokken steden langs de oude spoorlijn (Leiden, Schiedam en Dordrecht). Specifiek voor knooppunt Laan van NOI zijn ook de gemeente Leidschendam Voorburg, de RET en HTM betrokken.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2022

  Opstellen Plan van Aanpak.
  November 2022: Startbeslissing MIRT-traject (ondertekening startbeslissing door Staatssecretaris en vaststellen Plan van Aanpak).

 2. Huidige stapOntwerpen 2023-2024

  Start MIRT-traject, met verschillende participatie- en inspraakmoment tijdens het MIRT-traject met als resultaat een keuze van een voorkeursvariant voor Station Laan van NOI.

 3. Aankomende stapUitvoeren Vanaf 2025

  Uitwerken, voorbereiding en realisatie in stappen Oude Lijn en ontwikkeling knooppunten, waaronder Station Laan van NOI.

NS station Laan van NOI

Naar een volwaardig OV-knooppunt

De gemeente wil station Laan van NOI ontwikkelen tot een volwaardig OV- en mobiliteitsknooppunt. Hier komen het openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit samen, met veel betere overstap- en transfervoorzieningen. Ook moeten er betere voorzieningen komen voor de reizigers zoals een extra kiosk, het opknappen van de openbare ruimte en meer fietsenstallingen.

Station Laan van NOI zal dan voor zowel een groot deel van Den Haag als voor Leidschendam-Voorburg en de kust als een volwaardige toegangspoort fungeren.

MIRT-Verkenning: onderzoek naar mogelijkheden

Voor deze vernieuwing van het station Laan van NOI komt een onderzoek. Dit onderzoek is naar de verschillende mogelijkheden voor verbetering van het station, de voorzieningen en de openbare ruimte.

Het onderzoek is onderdeel van de MIRT-Verkenning voor verbetering van het spoornetwerk en de ontwikkeling van de OV-knooppunten langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht (Oude Lijn). Daarbij onderzoekt ProRail onder meer ook hoe er stap voor stap meer treinen (City-Sprinters) kunnen rijden tussen Den Haag en Dordrecht.

MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het is een investeringsprogramma van grote projecten van de Rijksoverheid op het gebied van verkeer en bouwen.

Bij een MIRT-Verkenning wordt in verschillende stappen het gebied waar het om gaat helemaal bekeken. En gezocht naar de beste oplossing voor de toekomst. Zo komt er een voorkeursoplossing die verder wordt uitgewerkt en uiteindelijk uitgevoerd.

Uw ideeën zijn welkom

Om van station Laan van NOI een volwaardig OV-knooppunt met een aantrekkelijk stationsplein te maken is de gemeente benieuwd naar uw ideeën, wensen, meningen en voorkeuren. Zij zal u op verschillende momenten raadplegen. Voor de MIRT-Verkenning gaat de gemeente tijdens het maken van de ontwikkelvisie ook al met u in gesprek over de toekomst van het station.

Onderdeel ‘Oude Lijn’

Station Laan van NOI  ligt aan de ‘Oude Lijn’, het spoor tussen Leiden Centraal en Dordrecht. Tot 2030 komen er langs of vlakbij deze Oude Lijn in onder andere Den Haag, Leiden, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht ongeveer 75.000 woningen en kantoren bij. Daarvoor zijn investeringen nodig in een goede en duurzame bereikbaarheid. Zonder goed werkend openbaar vervoer zijn meer woningen en ruimte om te werken in de (zuidelijke) Randstad niet mogelijk.

Een overkoepelende aanpak moet zorgen dat dit op een duurzame manier kan. Het spaarzame groen in de Randstad kan dan blijven. Mensen kunnen met het OV en hoeven niet met de auto. Door het verwachte groeiend aantal reizigers is het nodig om bestaande verbindingen en knooppunten te verbeteren. En soms nieuwe stations toe te voegen.

Kijk voor meer informatie over de MIRT-Verkenning naar de Oude Lijn op de website Oude Lijn en OV-knopen – Move-RDH.

Wat is er al besloten

 1. Start-beslissing MIRT-traject Oude Lijn

  Op 10 november 2022 is het besluit genomen om een MIRT-Verkenning te starten naar verbetering van de Oude Lijn waaronder ook het station Laan van NOI.

  Resultaten bestuurlijk overleg MIRT 10 november 2022 (RIS 313729)

Meer informatie

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar: csnoi@denhaag.nl.