Project

Kantoren op locatie Koninklijk Conservatorium

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Leegstaand voormalig Koninklijk Conservatorium

Straks

Nieuw kantoor voor het Rijk en de ANWB en een klein park

Wat

En komt een nieuw kantoor voor het Rijk. Ook komt er het hoofdkantoor, alarmcentrale, verkeersinformatie en het ledenservicecentrum voor de ANWB.

Waar

Plek van het oude Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan.

Waarom

Het Koninklijk Conservatorium (KC) is begin 2022 verhuisd. De plaats waar nu het conservatorium staat (de KC-locatie) is vrij. Daarom werkt de gemeente aan een plan voor nieuwe kantoren op de KC-locatie.

Wie

Gemeente Den Haag, het Rijksvastgoedbedrijf en de ANWB.

Planning

 1. Stap voltooidOnderzoeken 2021/2022
  • 5 en 26 oktober en 29 december 2021: de gemeente organiseert bijeenkomsten voor bewoners en belanghebbenden over de Nota van Uitgangspunten (NvU) 
  • 10 februari 2022: gemeenteraad neemt een besluit over de NvU 
  • 4 juli 2022: bijeenkomst met ontwikkelaars en gemeente over bouwplan en beeldkwaliteit voor bewoners en belanghebbenden 
  • 14 en 15 oktober 2022: de gemeente geeft een terugkoppeling aan belangstellenden over de beeldkwaliteit 
 2. Stap voltooidPlan maken 2022

  De ontwikkelaars maken ontwerpen en vragen vergunningen aan.

 3. Huidige stapInspraak 1e kwartaal 2023
  • Januari-februari 2023: het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsdocument liggen ter inzage. U kunt de plannen bekijken en hierop reageren
  • Januari 2023: bijeenkomst over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsdocument
 4. Aankomende stapBesluiten 2023

  De gemeenteraad neemt een besluit over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsdocument. 

 5. Aankomende stapAfronden 2025

  Het 1e gebouw kan klaar zijn.

Central Innovation District

Het oude conservatoriumgebouw is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Central Innovation District (CID). Dit is het gebied tussen de 3 stations Den Haag Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI. 

De gemeente wil het CID gebied de volgende 20 jaar verder ontwikkelen tot economisch hart van de stad. Er komen kantoren en woningen. Het moet een aantrekkelijke plek worden voor mensen en vernieuwende bedrijven. Met goede voorzieningen en een prettige buitenruimte.

In de afgelopen periode heeft de gemeente nagedacht over mogelijkheden voor deze plek. Samen met de ANWB en het Rijksvastgoedbedrijf onderzocht zij de mogelijkheden voor een gebouw voor de ANWB. En een gebouw voor het Rijk. Ook was er onderzoek naar de cultuur- en architectuurhistorische waarde van het bestaande gebouw.

Nota van Uitgangspunten

Bij ontwikkelprojecten stelt de gemeente eerst een Nota van Uitgangspunten (NvU) op. In de NvU staat aan welke voorwaarden bouwplannen moeten voldoen. De NvU vormt de basis voor het ontwerp. Het onderzoek naar de cultuur- en architectuurhistorische waarde was hier onderdeel van.

Tijdens het maken van de concept NvU sprak de gemeente met de omgeving om idee├źn en wensen te verzamelen. De gemeenteraad stelde de NvU vast op 10 februari 2022. Hierbij zijn voorwaarden aangepast. De hoogte van 1 van de gebouwen is verlaagd van 110 naar 91 meter. Ook wordt er onderzoek gedaan of ook de buurt en hun bezoekers gebruik kunnen maken van de parkeergarage. Het park dat erbij hoort, gaat de gemeente samen met bewoners ontwerpen.

Bouwplan

De ontwikkelaars en de gemeente werken het ontwerp voor de gebouwen verder uit. Voor het meedenken over het bouwplan organiseerden de ontwikkelaars ANWB en RVB op 4 juli 2022 een bijeenkomst. Zij gaven informatie over:

 • de (schets)ontwerpen van de twee gebouwen
 • de bezonnings- en windonderzoeken
 • parkeren
 • de invulling van de begane grond van de gebouwen

De gemeente was erbij om uitleg te geven en reacties te verzamelen over de architectuur (beeldkwaliteit). De ontwikkelaars werken als het kan de reacties verder uit in de bouwplannen.

Bestemmingsplan

Voordat de bouw kan beginnen moet de gemeente eerst een bestemmingsplan vaststellen. De NvU is de basis daarvoor. Als het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen de ontwikkelaars een omgevingsvergunning aanvragen. Na goedkeuring kunnen de ontwikkelaars met de bouw beginnen. Aan het ontwerp-bestemmingsplan wordt gewerkt. U kunt dit begin 2023 bekijken en erop reageren. De gemeente maakt later bekend hoe de sloop en nieuwbouw verder gaan.

Wat is er al besloten

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.