Mariahoeve en Marlot: 1e resultaten wijkagenda

Nieuws

Bewoners, wijkpartners en de gemeente startten in 2022 om de belangrijkste verbeterpunten uit de wijkagenda aan te pakken. Een aantal acties zijn nu klaar.

De belangrijkste verbeterpunten uit de wijkagenda zijn: prettig wonen, kansen voor iedereen en groen en schoon. Lees wat er al gedaan is.

Prettig wonen: kunst in de portieken en isolatie

Bij prettig wonen is er veel aandacht voor een prettige omgeving en het duurzamer maken van woningen. Voor een prettige woonomgeving ging Staedion aan de slag met het kunstproject Kleurrijk Mariahoeve. Hieruit ontstond de Kunstkelder aan het Catharinaland. Bij het duurzamer maken van woningen was er het isolatieproject voor VvE’s.  In Mariahoeve heeft 80% van de VvE’s een EMA (Energie Maatwerk Advies) aangevraagd. De gemeente geeft ook financiële steun aan VvE’s die besparingsmaatregelen uit het EMA willen uitvoeren. Op www.duurzamestad.denhaag.nl staat hierover meer informatie.

Kansen voor iedereen: familiecentrum en ontmoetingsplekken

Bij dit verbeterpunt staan onder andere meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten centraal. Een belangrijke stap is de opening van het familiecentrum van Lichtpuntjes voor Mariahoeve in winkelcentrum Mariahoeve. Ook de inrichting van het centrum werd mogelijk door het wijkbudget.

Uit het wijkbudget kwam door het plan van Marjan Looije van Tuinen een bankje aan het Kleine Loo. U kunt er (nieuwe) mensen ontmoeten, een praatje maken en genieten van buiten.

Verder was er door bewoner Wim van Noort met Podium Noord en andere partners in december 2022 het Seniorenfestival. Tijdens dit festival konden ouderen uit de wijk elkaar ontmoeten en informatie krijgen over bijvoorbeeld meer bewegen. Ook was er een theaterprogramma.

Groen en schoon: een boost voor het groen in de wijk

Binnen dit verbeterpunt gaat het om het groen en het samen schoonhouden van de wijk. De gemeente deed in 2022 veel aan groen. Een aantal groenvakken in de Smaragdhorst, Zwedenburg, Walenburg, Hendrinaland en Dignaland kreeg meer kleur en groen. Ook maakte de gemeente een inhaalslag met het snoeien in de ecologische gebied aan het Isabellaland. Andere groenprojecten zijn versneld uitgevoerd, waardoor het groen in de wijk een flinke boost kreeg.

De verbeteringen zijn tot 2025 het belangrijkst in de wijkaanpak voor Mariahoeve en Marlot. Medewerkers van de gemeente waren 18 januari 2023 tijdens de nieuwjaarsreceptie van het wijkberaad aanwezig om vragen te beantwoorden over de wijkagenda.

Mariahoeve aan Zet als centraal informatiepunt

Voor meer informatie over de wijkagenda gaat u naar de website www.mariahoeveaanzet.denhaag.nl. Daar staat meer informatie over de wijkagenda, nieuwe ideeëen voor de wijk en hoe u kunt meedoen. U kunt ook een e-mail sturen aan mariahoeveaanzet@denhaag.nl.

Bekijk de wijkagenda Mariahoeve en Marlot