Dreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurt

Impressie van nieuwbouwproject Ruimzicht. Op de impressie twee appartementencomplexen met 3 verdiepingen. Tussen de gebouwen is een binnenplaats, met een glazen entree naar de woningen. In de binnenplaats zitten mensen aan picknicktafels en praten met elkaar.
Impressie van een nieuwbouwproject. Het gebouw heeft 6 verdiepingen met veel ramen en balkons. Op de stoep voor de woningen lopen mensen tussen stukken groen, gras en bomen.
Kinderen spelen op speelplaats. Op de bankjes ernaast kijken ouders toe.
Twee kinderen op straat in Dreven, Gaarden en Zichten. De straat wordt gescheiden door een stuk gras met bomen erop. In de parkeervakken naast het groen, en naast de woningen aan weerszijden van de straat, staan auto's geparkeerd.
Lachende buurtbewoners werken samen in de buurttuin. Ze planten plantjes en verwijderen onkruid van een stuk grond in de wijk.
Een jonge, glimlachende jongen staat in de buurttuin en houdt een schep en gele emmer, gevuld met bloemen en planten, vast.
Buurtbarbecue in Zuidwest. Op de voorgrond: bewoners van de buurt zitten op strobalen en eten soep. De soep wordt door een andere buurtbewoner in een ketel boven een kampvuur gemaakt. Op de achtergrond zitten buurtbewoners in een partytent en praten met elkaar. De barbecue vindt plaats op een stuk gras tussen appartementencomplexen in.
Buurtbewoners aan het tuinieren in de DGZ Gaarden in Zuidwest. De vrouw op de foto plukt courgettebloemen uit een plantenbed. Op de achtergrond zijn twee vogelverschrikkers te zien. De volkstuin ligt voor een appartementenblok.

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel woningen van vlak na de oorlog. De gemeente, woningcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans willen samen eraan werken om deze 3 buurten te verbeteren en zo geschikt te maken voor de toekomst. Ze maakten hiervoor een plan. Bewoners kunnen meedenken over de uitwerking. Om samen te bouwen aan een betere buurt.

Plannen voor de 3 buurten

 1. Verbeteren woningen

  In de 3 buurten staan veel woningen die verouderd zijn. Deze woningen willen de gemeente, Staedion en Heijmans daarom vernieuwen of slopen. Voor alle gesloopte sociale woningen komen nieuwe sociale woningen terug.

 2. Extra en meer verschillende soorten woningen

  In de Dreven, Gaarde en Zichten komen 3.500 extra woningen. Zowel nieuwe sociale huurwoningen, als midden huur- en koopwoningen.

 3. Meer voorzieningen

  Als er meer mensen in de wijken komen wonen zijn er ook meer voorzieningen nodig. Er komen nieuwe voorzieningen zoals ontmoetingsplekken, scholen, horeca, gezondheidsvoorzieningen, culturele instellingen, ruimten voor bedrijven en sportmogelijkheden.

 4. Beter groen

  Het groen wordt verbeterd. Door ongebruikte grasvelden bijvoorbeeld te veranderen in parkjes, moestuinen of speeltuinen. De 3 buurten blijven groen, ook als er extra woningen komen. Door de nieuwbouw hoger te maken, komen er meer woningen bij, maar blijft er genoeg ruimte voor groen.

 5. Mobiliteit

  De gemeente wil het verkeer veiliger maken voor wandelaars en fietsers. Er komen nieuwe en betere verbindingen tussen de buurten voor voetgangers en fietsers. Veel mensen hebben een auto. De gemeente kijkt naar oplossingen voor het parkeren. En naar andere vormen van vervoer, zoals het delen van auto’s en fietsen.

Uitwerking en uitvoering van de plannen

Het vernieuwen van Dreven, Gaarden en Zichten gebeurt in stappen. De vernieuwing duurt ongeveer 15 tot 20 jaar. De gemeente, Staedion en Heijmans werken de plannen voor Dreven, Gaarden en Zichten stap voor stap uit. Zij horen graag wat mensen van de plannen vinden en welke ideeën zij hebben. Daarom organiseren zij regelmatig bijeenkomsten, workshops, tentoonstellingen en digitale gesprekken in de 3 buurten. Bewoners, ondernemers en de directe omgeving krijgen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus.

Het 1e bouwproject is Steenzicht. De start van de bouw staat gepland rond de zomer van 2023.

Als uw huis wordt opgeknapt of gesloopt, neemt Staedion minimaal 1 jaar voordat u moet verhuizen contact met u op. Als u moet verhuizen dan helpt Staedion u aan een nieuwe woning. Wilt u daarna terugkomen naar de wijk, dan kan dat als er passende woonruimte is. Kijk voor meer informatie op de website van Staedion. Hier vindt u ook de planning van welke huizenblokken eerst aan de beurt zijn en welke daarna. Of kom langs bij een inloopspreekuur. 

Planning

 1. Stap voltooidOnderzoeken 2019 – Ambitiedocument

  Ambitiedocument

  De gemeente en Staedion deden onderzoek in Dreven, Gaarden en Zichten om de buurt te verbeteren en geschikt te maken voor de toekomst. Hiervoor is het Ambitiedocument de Dreven, Gaarden en Zichten (RIS305714) opgesteld.

 2. Stap voltooidPlan maken 2021 – Nota van Uitgangspunten

  Nota van Uitgangspunten

  Na vaststelling van het Ambitiedocument zijn de plannen voor Dreven, Gaarden en Zichten verder uitgewerkt in de Nota van Uitgangspunten. Dit zijn plannen die beschrijven hoe:

  • de buurten vernieuwd worden
  • er meer woningen bij kunnen komen én de wijk toch groen kan blijven
  • de bewoners in de buurten gezonder en sterker kunnen worden
  • er meer ruimte voor kleine bedrijven en ontmoetingsplekken komt

  Het college van burgemeester en wethouders keurde heeft de Nota’s van Uitgangspunten goed. Bekijk deze plannen in de Nota’s van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten (RIS308511).

  Informatiebijeenkomsten

  De gemeente organiseerde online informatiebijeenkomsten per wijk. Tijdens de bijeenkomst vertelde de gemeente meer over de plannen en de Nota’s van Uitgangspunten. Aanwezigen konden ook vragen stellen.

 3. Stap voltooidBesluiten Februari 2022 – Gemeenteraad stemt in met projectdocument

  Gemeenteraad stemt in met projectdocument

  Op 10 februari 2022 stemde de gemeenteraad in met het projectdocument voor de Dreven, Gaarden en Zichten. In het Projectdocument staat hoe de plannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten de komende 15 tot 20 jaar worden uitgewerkt. Er staat onder andere in:

  • waar het ontwerp van de bouwblokken en de openbare ruimte aan moet voldoen
  • hoe er omgaan wordt met parkeren en duurzaamheid
  • wat de kosten voor het project zijn

  Bewoners en ondernemers uit de 3 buurten hebben in verschillende workshops mee kunnen denken. Ze gaven hun mening en deelden hun ideeën over de openbare ruimte, de opzet van de buurt, vervoer en wat ze graag willen doen in de buurt.

  Lees het hele Projectdocument (RIS311093).

 4. Stap voltooidPlan maken Mei 2022 – Ontwerpen 1e bouwprojecten

  Ontwerpen van 1e bouwprojecten Ruimzicht en Steenzicht

  De plannen voor Dreven, Gaarden en Zichten worden uitgewerkt in deelplannen. De 1e grote bouwprojecten van de totale gebiedsontwikkeling gaan over Ruimzicht en Steenzicht. De bewoners van de Zichten konden tijdens een informatieavond op 19 mei 2022 de ontwerpen bekijken van de nieuwe wooncomplexen Ruimzicht en Steenzicht. Bekijk de volledige plannen op de projectpagina’s van Ruimzicht en Steenzicht.

  Inloop

  De bewoners in de Zichten kwamen op donderdagavond 8 juli 2021 bij elkaar in de binnentuin van Ruimzicht. Wilt u zien hoe het was? Bekijk de video.

Wat is er al besloten?

 1. Ambitiedocument goedgekeurd door college
 2. Nota van Uitgangspunten

  Het college van burgemeester en wethouders keurde de Nota’s van Uitgangspunten goed. Dit zijn plannen die beschrijven hoe:

  • de buurten vernieuwd worden
  • er meer woningen bij kunnen komen én de wijk toch groen kan blijven
  • de bewoners in de buurten gezonder en sterker kunnen worden
  • er meer ruimte voor kleine bedrijven en ontmoetingsplekken komt

  Voor iedere buurt zijn plannen gemaakt. Bekijk deze plannen in de Nota’s van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten (RIS308511).

 3. Gemeenteraad stemt in met projectdocument

  Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het projectdocument voor de Dreven, Gaarden en Zichten. In het Projectdocument staat hoe de plannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten de komende 15 tot 20 jaar worden uitgewerkt. Er staat onder andere in:

  • waar het ontwerp van de bouwblokken en de openbare ruimte aan moet voldoen
  • hoe er omgaan wordt met parkeren en duurzaamheid
  • wat de kosten voor het project zijn

  Lees het hele Projectdocument (RIS311093).

  Bekijk het Voorstel van het college inzake voordracht tot intrekking besluit aanwijzing van De Dreven tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht (311095)

 4. Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Ruimzicht en Steenzicht

  Op 10 november 2022 stemde de gemeenteraad in met het aangepaste bestemmingsplan voor Ruimzicht en Steenzicht. De voorbereiding voor de bouw van de nieuwbouw kan nu doorgaan. Volgens de laatste planning start de sloop van de oude woningen begin 2023. Daarna maken de gemeente en de aannemer de grond klaar voor de bouw. De nieuwbouw kan dan starten in september 2023. De planning is dat de nieuwe woningen eind 2025/begin 2026 klaar zijn.

  Bekijk het Voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht Gemeente Den Haag (RIS313261).

De gemeente organiseert samen met Staedion en Heijmans regelmatig bijeenkomsten, workshops, tentoonstellingen en digitale gesprekken in de 3 buurten. Alle bewoners, ondernemers en hun directe omgeving krijgen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus. Wilt u uitnodigingen en andere informatie via de e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar vragen@eenbeterebuurt.nl.

Bij vragen kunt u een bericht sturen naar vragen@eenbeterebuurt.nl. De gemeente, Staedion en Heijmans beantwoorden uw vragen samen.

Inloopspreekuren

In de wijkkantoren zijn inloopspreekuren waar u meer over de plannen kunt horen, vragen kunt stellen en uw mening kunt geven.

Staedion Wijkkantoor Dreef 60

Elke dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur.

Staedion Wijkkantoor Het Zicht 42

Elke donderdag van 14.30 tot 15.30 uur.

Elke 1e dinsdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur.

Staedion Wijkkantoor Erasmusweg 1657

Elke woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur.