Ontwikkelingen Binckhorst

De Binckhorst wordt een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken.

De Binckhorst wordt een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken. Een gebied van creatieve ondernemers, mensen met nieuwe ideeën en traditionele Haagse bedrijven.

Sinds 2016 wordt het bedrijventerrein de Binckhorst langzaam omgevormd. Het wordt een groen en waterrijk gebied, aantrekkelijk om in te werken en te wonen. De Binckhorst was een groot industrieterrein met 3 binnenhavens langs het water van de Trekvliet. Het gebied ligt gunstig, vlakbij het centrum, de snelweg en het spoor. Daarom heeft de gemeente besloten dat mensen hier mogen gaan wonen en werken. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met alle betrokkenen. Want niet alleen de gemeente bepaalt de toekomst van de Binckhorst.

Foto 1: luchtfoto van de Binckhorst. Foto 2: kaart met deelgebieden in de Binckhorst
Met met deelgebieden in de Binckhorst

Sfeer en deelgebieden

De sfeer in de Binckhorst was eerst vooral ruig, stoer en rauw. Dat wil de gemeente graag zo houden. Maar de sfeer is nu ook vernieuwend, creatief en modern. In de Binckhorst zijn verschillende deelgebieden. Ze zijn verschillend in sfeer en in gebruik. De 4 grote gebieden zijn: Binckhaven, Trekvlietzone, Spoorboog-Begraafplaatszone en Binckhorst Noord.

Spoorboog-Begraafplaatszone

De Spoorboog-Begraafplaatszone is het ‘rauwe’ randje van de Binckhorst. In dit gebied wordt vooral gewerkt. Hier zijn veel midden en kleinbedrijven te vinden die weer belangrijk zijn voor de rest van de stad.

Binckhorst-Noord

Binckhorst-Noord richt zich op duurzame activiteiten. De komende jaren werkt de gemeente voor dit gebied aan een ontwikkelvisie.

Verandering volgens Omgevingsplan Binckhorst

Voor de Binckhorst is eind 2018 het Omgevingsplan Binckhorst gemaakt. Deze is ontstaan met inbreng van verschillende belanghebbenden in en buiten de wijk. Zoals bewoners, ondernemers, en andere professionals. Het Omgevingsplan geeft kaders aan de veranderingen in de Binckhorst. Volgens het Omgevingsplan Binckhorst is er ruimte voor 5.000 extra woningen en 80.000 vierkante meter bedrijfsruimte.

Lees meer over het omgevingsplan

Unieke woonwijk in opbouw

De nieuwe Binckhorst wordt geen traditionele woonwijk met woningen met een tuintje. De gemeente kiest voor een moderne stadswijk. Met veel verschillende soorten woningen voor verschillende huishoudens, inkomens en leeftijden en veel bedrijvigheid.

Lees meer over Binckhorst: unieke woonwijk in opbouw

Ondernemen en werken

De Binckhorst was en is een geliefde plek voor bedrijven. Ook in de nieuwe Binckhorst is er veel ruimte voor ondernemers.

In het omgevingsplan Binckhorst is ruimte voor 80.000 vierkante meter extra bedrijfs-werkruimte. Zittende bedrijven kunnen daardoor uitbreiden en er is ruimte voor nieuwe bedrijven. De Binckhorst is de komende 10 jaar flink in ontwikkeling. Dat betekent ook dat sommige oude bedrijfsruimte verdwijnt om plaats te maken voor nieuwbouw. Om deze nieuwe bedrijfsruimte goed te kunnen zien, is er een speciale digitale kaart ontwikkeld.

Lees meer over ondernemen en werken in de Binckhorst

Groen en duurzame energiewijk

De Binckhorst moet ook een gezonde, schone wijk worden en klaar zijn voor de toekomst. De gemeente stelt hoge eisen aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuur-inclusiviteit.

Daarom krijgt de wijk schone energie in plaats van aardgas. Ook moet op alle gebouwen groen komen, bijvoorbeeld door een begroeid dak- of dakpark.

De Binckhorst is 1 van de 10 groene energiewijken. Dat zijn de 1e Haagse wijken waar de gemeente samen met bewoners en bedrijven plannen maakt voor de overstap naar schone energie.

Lees meer over Groen in de Binckhorst

Verkeer en vervoer

De Rotterdamsebaan en de Utrechtsebaan zorgen voor een goede aansluiting van de Binckhorst op de snelwegen. In de Binckhorst en het CID komen zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. De gemeente wil dat het gebied goed bereikbaar is en ook blijft als er meer mensen komen wonen en werken. Daarom investeert ze in nieuw openbaar vervoer (zoals bus, tram of lightrail) en fiets- en looproutes.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van een hoogwaardige openbaarvervoer-verbinding tussen Den Haag Centraal en station Voorburg, en naar Rijswijk/Delft. Dit doet zij samen met Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Lees meer op Binckhorst Bereikbaar

Besluitvorming en bestuurlijke stukken

Wat is al besloten. En welke regels en voorwaarden zijn er voor plannen en ontwikkeling in de Binckhorst.

De gemeente vindt het belangrijk dat de buurt kan meedenken en meepraten (participatie) over plannen voor de Binckhorst. Dit zorgt voor betere plannen en meer betrokkenheid.

Lees meer over samenwerken in de Binckhorst

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Binckhorst in Beweging.

Informatiecentrum Binckhorst

Binckhorstlaan 340, iedere woensdag van 12.00 tot 16.00 uur open.