Central Innovation District

In 2040 is het CID dé plek om te wonen, werken, leren, innoveren en ontspannen

Vier mensen zitten aan tafel en kijken naar een kaart van de omgeving. op de achtergrond hangen posters. Ook luisteren mensen op de achtergrond naar een presentatie.
8 mensen zitten aan een vierkante tafel. Er ligt een grote poster met foto's op tafel, die 1 van de mensen aan tafel aanwijst.
Evenementenruimte met 3 tafels. Aan de tafels zitten meerdere mensen die samen naar posters, presentaties en foto's kijken.
7 mensen zitten aan tafel en kijken naar een plattegrond van de wijk. Op de achtergrond een projectiescherm.
7 mensen kijken naar een maquette van het Central innovation District. 1 van de mensen wijst naar de maquette en legt de anderen iets uit.

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het CID is het economische hart van Den Haag. De regio heeft hier enorme mogelijkheden. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied, in 23.000 woningen.

In het CID is een unieke mix van organisaties:

 • kennisinstellingen
 • grotere en kleinere bedrijven
 • overheden
 • non-gouvernementele organisaties (ngo’s)
 • innovatieve broedplaatsen en andere organisaties

Met het CID werkt de gemeente samen met de stad. Aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan. Met aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en kennis, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Zodat ook toekomstige generaties in Den Haag kunnen werken en leven.

Wonen en werken

Er komen ongeveer 20.500 woningen bij voor 35.000 nieuwe inwoners. Er wordt gerekend op ongeveer 640.000 vierkante meter aan nieuwe kantoren. En 255.000 vierkante meter aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De functies worden niet in groepen bij elkaar gezet, maar verdeeld over het hele gebied.

Bereikbaarheid

Het aantal reizen dat mensen maken om van en naar het werk te gaan, verdubbelt door de ontwikkelingen. In de openbare ruimte wordt de voetganger op 1 gezet, gevolgd door de fietser en het openbaar vervoer. De auto’s die straks in het gebied rijden zijn vooral bestemmingsverkeer.

Innovatie

Er wordt veel geïnvesteerd in kennis en vernieuwing van partijen die zijn gevestigd in het gebied. Daarmee kan dit gebied zich sterk ontwikkelen en internationaal meedoen.

Welke plannen zijn al klaar?

 1. Gebiedsagenda’s (2019)

  Voor een aantal deelgebieden rond station Hollands Spoor/Laakhavens, station Laan van NOI en station Den Haag Centraal zijn gebiedsagenda’s opgesteld. In deze agenda’s staat wat er verandert in het gebied. Dat kunnen nieuwe gebouwen zijn, een andere inrichting van de weg en/of meer groen.

 2. Structuurvisie CID (2021)

  In de Structuurvisie CID beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van het CID tot 2040. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De investeringen van veel partijen zijn de volgende 20 jaar groot. Lees meer over de Structuurvisie CID Den Haag (RIS307135)(externe link).

  Het doel is het gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, economisch, vernieuwend, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad. Daarbij horen een goede bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. De functies wonen, werken, ontspannen, reizen en winkelen worden gemengd. Op een manier dat er gebieden zijn met de nadruk op rust, op stedelijke drukte en op een combinatie van die 2. In de structuurvisie beschreven als rust, reuring en ruis. Het is belangrijk dat bedrijven, overheid, scholen en universiteiten dicht bij elkaar zitten en kennis delen.

  De structuurvisie is om te kijken of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. Het geeft ook een richting aan de toekomstige bestemmingsplannen in het gebied.

 3. Kwaliteitsplan CID (2022)

  De gemeente maakte een Kwaliteitsplan. Dit is een uitwerking van de Structuurvisie. Hierin staan afspraken over hoe gebouwen en de ruimte buiten er uit moet komen te zien. Bij het maken van het plan is de omgeving betrokken. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het Kwaliteitsplan.

Aan welke plannen wordt gewerkt?

 1. Voorzieningenonderzoek

  Als er nieuwe woningen en kantoren bijkomen, is het belangrijk dat er ook voldoende voorzieningen komen voor de mensen die er wonen, werken en ontspannen. Daarom onderzoekt de gemeente hoeveel scholen, winkels, sportvoorzieningen of bijvoorbeeld hoeveel groen er nodig is in het CID. De omgeving is betrokken bij het onderzoek. Midden 2023 is het onderzoek klaar.

 2. Toekomstplannen per deelgebied

  Uit de uitwerking van de Structuurvisie volgen afspraken per deelgebied. De gemeente maakt in 2022 en 2023 een ontwikkelvisie (plan waarin de toekomst van het gebied wordt beschreven) en een beeldkwaliteitsplan voor de gebieden waar de grootste veranderingen komen: omgeving Hollands Spoor/Laakhavens, omgeving Den Haag Centraal, omgeving Laan van NOI en het Beatrixkwartier.

  Dit zijn 2 belangrijke plannen over de toekomst van dit gebied. Hierin staan de voorwaarden waaraan toekomstige projecten moeten voldoen. Bij het maken van deze plannen wordt de omgeving nauw betrokken.

  In de tussentijd werken verschillende ontwikkelaars aan een plan voor nieuwe woningen en kantoren. De ontwikkelaars betrekken de omgeving bij het maken van hun nieuwbouwplan.

Deelgebieden Central Innovation District

Kaart deelgebieden Central Innovation District. Van links naar rechts: Laakhavens, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schenk, Den Haag Centraal, Bezuidenhout-West, Beatrixkwartier, Laan van NOI.

Blijf op de hoogte over dit gebied

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

Heeft u vragen over de veranderingen in het CID? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.