Inloop bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteit SoZa-gebouw

Activiteit

Tijdens de inloopbijeenkomst op 30 maart 2023 krijgt u informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER). Dit voor de herontwikkeling van het SoZa-gebouw. Ook kunt op de bijeenkomst het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar voren geven.

Voor wie

Iedereen die woont of werkt rondom station Laan van NOI

Wanneer

Donderdag 30 maart 2023 tussen 19.00 en 21.00 uur

Waar

The Hague Tech (in het SoZa-gebouw), Wilhelmina van Pruisenweg 35

Het is een inloopbijeenkomst. U kunt binnenlopen op een tijd dat u het beste uitkomt. Van te voren aanmelden is niet nodig.

Aanleiding

Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de plannen voor de nieuwbouw op de plek van het oude ministerie SZW (het SoZa-gebouw). Een aantal voorwaarden zijn aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.   

Op basis hiervan maakt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER) dat nu ter inzage ligt. Ook komt er een beeldkwaliteitsdocument waarvoor uw ideeën welkom zijn.

Ontwerp-bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (plannaam: Anna van Hannoverstraat 4) staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen die dat wil, mag tot en met 26 april 2023 zijn mening geven over deze documenten door een zienswijze in te sturen.

Tijdens de inloopavond zijn er ook medewerkers van de gemeente. Zij kunnen een toelichting geven op de stukken. Over het ontwerp-bestemmingsplan en de milieueffectrapportage kunt u vragen stellen.

Meedenken over beeldkwaliteitsdocument 

U kunt ook het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar voren brengen. In dit document beschrijft de gemeente hoe de gebouwen en de directe omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld als het gaat om materialen en kleuren. De ideeën, wensen en meningen van deze avond gaan mee als advies aan de gemeenteraad. De Welstandscommissie van de gemeente gebruikt het beeldkwaliteitsdocument om een omgevingsvergunning te beoordelen.

Samenvatting ontwerp-bestemmingsplan en MER

Het bestemmingsplan maak het mogelijk dat het bestaande gebouw plaats maakt voor 2 gebouwen met ieder 2 torens van maximaal 75 meter hoog. Hierin komen ongeveer 1.000 tot 1.200 woningen. En is er plek voor kantoren. Op de begane grond is er ruimte voor voorzieningen. Zoals een huisarts, winkels en horeca voor de bewoners van de wijk.

Er is een MER gemaakt. Hierin staan de gevolgen voor het milieu. Zodat deze goed meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. Over het milieueffectrapport komt een advies door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.